20 punkter 2020

Spännande framtid med utomhusupplevelser

Besöksnäringen är en av världens mest växande industrier, en del av Sveriges basnäring där reseanledningen är av största betydelse. 2010 tog Svensk Turism fram en nationell strategi för hela Sverige med visionen att år 2020 ha dubblerat omsättningen för den svenska besöksnäringen där konsekvensen blir att antalet årsanställda ökat kraftigt och fler destinationer har sett dagens ljus. En förutsättning är att vi har produkter som våra gäster vill köpa. Jämfört med idag skall vi helt enkelt ha fler produkter “på hyllan”.

Som medlemsorganisationer måste vi ställa oss frågan hur vi inom SLAO och SCR kan bidra till den nationella strategin och vad kan vi bidra med för att öka tillväxten och lönsamheten bland våra medlemmar? Båda organisationerna har tillsammans med medlemsföretagen under de senaste två åren tagit reda på vad de behöver för fortsatt tillväxt och utveckling. Varje organisation har med sina respektive medlemmar arbetat fram ett antal områden som organisationen bör koncentrera sig på och det har mynnat ut i ett 20-punktsprogram för SCR och ett för SLAO. Medlemmarna har först fått svara på en omfattande enkät där vi sedan tillsammans tolkat och analyserat svaren via ett stort antal workshops och arbetsmöten. En viktig slutsats är att vi måste veta mer om våra gäster och om våra framtida målgrupper. Detta var en av många punkter vi upptäckte att vi hade gemensamt.

Hur ser gästens verklighet ut när det gäller framtidens utomhusupplevelser de närmaste tio åren? Både skidoch campingbranscherna står inför en rad möjligheter och utmaningar när det gäller utomhusupplevelsen. Vad innebär till exempel megatrenderna urbanisering och digitalisering för oss? Vad betyder det att våra gäster vill maxa sin tid och vara i form för sina fritidsupplevelser? Och framför allt, hur kan vi öka stämningen och gästernas sinnliga minnen, utöka säsongen och locka nya gäster året runt? SCR och SLAO har i sina gäster en liknande målgrupp och därför har vi i ett unikt samarbetsprojekt undersökt framtiden för utomhusupplevelsen. Tillsammans med Kairos Future har vi finkammat 50 miljoner blogginlägg, frågat 1200 svenskar och slagit våra kloka huvuden ihop med entreprenörer och upplevelsedesigners i ett framtidslabb. Med det som grund har vi tagit fram en rapport om framtidens upplevelse. Och med dessa ”verktyg” i handen får vi, både vi som organisationer och våra medlemmar, de bästa instrumenten att arbeta med oavsett om det gäller strategisk affärsplanering eller taktisk marknadsföring och försäljning. Det handlar också om hur vi skall jobba med ”människan” i det hela, våra arenor och anläggningar och med kapitalet. Detta för att skapa lönsamma företag som kan utvecklas med tiden. Vi hoppas också att andra branscher och våra partners tar del av rapporten och använder den i sin vardag. Ju fler som tar del av den desto bättre. Väl mött att studera, ta del av och sätta i gång med framtidens utomhusupplevelse för våra gäster

SLAO’s 20 punkter 2020

Ladda ner SLAO’s 20 punkter 2020 eller läs den direkt i webbläsaren.

SCR’s 20 punkter 2020

Ladda ner SCR’s 20 punkter 2020 eller läs den direkt i webbläsaren.