Om

Om SCR

SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, är bransch- och marknadsorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. Sedan 1967 marknadsför vi svensk camping i Sverige och utomlands, samt erbjuder våra medlemmar rådgivning och utbildning. Tillsammans arbetar vi för att svensk camping ska vara en upplevelse som präglas av valfrihet, mångfald och naturrikedom – Ett Friare Liv. SCR:s mission är att marknadsföra och utveckla SCR:s medlemmar, informera omvärlden och locka gäster – för att göra Sverige till Europas bästa campingland.

Om SLAO

SLAO – Svenska Liftanläggningars Organisation – har drygt 250 medlemmar som är verksamma inom liftverksamhet, uthyrning av skidutrustning och professionell skidskola. SLAO verkar för att Sveriges skidanläggningar ska vara säkra och attraktiva samt erbjuder medlemmarna kontinuerlig kompetensutveckling. SLAO samarbetar även med branschorganisationerna VISITA och SCR. Under vintersäsongen 2011-2012 tog SLAOs medlemmar emot drygt två miljoner turister och sysselsatte omkring 13 000 personer.

Om Tillväxtakademin

Tillväxtakademin processar fram tillväxtstrategier för bolag, organisationer och lokala företagsnätverk. Tillsammans med SLAO och SCR har Tillväxtakademin kartlagt de olika branschernas behov för tillväxt och utveckling. Detta har lett till branschgemensamma målbilder, ett 20-punktsprogram för respektive bransch samt konkreta aktiviteter som tar oss till målet år 2020. Processerna handlar ytterst om att skapa delaktighet underifrån där alla känner sig inkluderade och engagerade. En viktig del i branschernas framtida tillväxt är bl a att utveckla säsongerna och öka affärsmannaskapet. Kairos Futures framtidsrapport är ett verktyg för strategisk affärsplanering på anläggningsnivå framöver.

Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsultoch analysföretag som hjälper företag att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora sammanhangen. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och vi finns representerade över hela världen.