Rapporten

Rapporten i ett nötskal

Den här rapporten utforskar framtidens utomhusupplevelse. Med en blick bakom axeln konstaterar vi att drivkrafterna för eskapismen förändrats genom åren, från ren återhämtning till nöje och njutning och upplevelsefokus. Genom att titta närmare på trender som påverkar oss som konsumenter i relation till utomhusupplevelsen undersöker vi urbaniseringens påverkan, vårt behov av förenkling och säkerhet och vad det beror på, jakten på friktionsfritt flyt (vår ökande strulintolerans) och digitaliseringens framtida roll som förstärkare av eller möjligen hot för utomhusupplevelsen. Den nya Generation Ordnings intresse för det lilla livet tar vi under luppen och funderar på hur curlingföräldrarna ser på utomhusupplevelsen som framgångsfaktor för sina barn. Och hur passar utomhusupplevelsen in i det nya tankesamhället? Året-runt-verksamhet och ökad lönsamhet är utmaningen för många leverantörer av utomhusupplevelser idag. I rapporten beskrivs även målgrupper och metoder för att öka nypotentialen och skapa nya säsonger. Vi avrundar med några osäkerheter att ta hänsyn till framöver, fyra framtidsscenarier samt följande rekommendationer till alla leverantörer av utomhusupplevelser som vill växa och utvecklas – året runt (här i korthet):

  1. Gör nåt tillsammans – att vara tillsammans är vår högsta önskan.
  2. Gör det vackert! Designifieringen är en snabbt växande trend.
  3. Öppna dina armar för nördarna! Barnfamiljerna räcker inte till året runt.
  4. Dyk in i den digitala världen – den hjälper dig att lyckas.
  5. Förklara ditt bidrag till BNP, din verksamhet får människor att tänka bättre.
  6. Bjud in världen! Tillväxten ligger bortom de traditionella målgrupperna.
  7. Skapa något utöver det vanliga – igen och igen.

Rapporten handlar om den framtida utomhusupplevelsen i allmänhet, men lägger särskilt fokus på SCR och SLAOs verksamhetsområden.

Författare/analytiker Kairos Future: Johanna Danielsson, Thomas Fürth, Tomas Larsson, Cristina Lazaro Morales, Peter Pernemalm, Nilla Persson.

→ Nedan följer ett axplock av intressanta delar ur rapporten.

Vill du läsa hela rapporten? Klicka här för att ladda hem den, eller klicka här för att läsa den direkt i din webbläsare.

Är ute inne?

Det här med att vilja vara utomhus, är det på väg ut eller på väg in? Håller vi på att förlora vår nära koppling till naturen med den ökande urbaniseringen när allt fler flyttar in till städerna? Eller är det kanske så, att ju längre bort naturen är från vår vardag, desto värdefullare blir den för rekreation för både kropp och själ?

ar-ute-inne

Ladda hem hela rapporten
Läs rapporten direkt

Semesterns begynnelse

Om man ska blicka in i framtiden kan det vara nyttigt att ta ett steg tillbaka in i historien – på avstånd får man en bättre överblick framåt. Fritiden är inte gammal – bara en mansålder. Ordet fritid kom i bruk bland folk för mindre än 80 år sedan. Det var på Fritidsutställningen i Ystad 1936 som begreppet fördes ut till allmänheten. Utställningen besöktes av 250 000 människor, ett mycket stort antal på den tiden. Men att ha ledigt var något nytt och omvälvande. Lagstiftningen om åtta timmars arbetsdag hade bara ett drygt decennium på nacken och för de flesta var detta att man kunde ha tid över efter att det dagliga arbetet var slutfört något märkligt. I det agrara samhället användes hela den vakna tiden av dygnet till nödvändiga sysslor för släktets överlevnad och fortbestånd – om man undantar olika helgdagar. Men även festandet under dessa arbetsfria dagar följde traditionella riter och regler. Någon fri tid var det definitivt inte fråga om.

Ladda hem hela rapporten
Läs rapporten direkt

Utmaningen: Nya gäster året runt

Runt en tredjedel av alla svenskar har varit på campingsemester de senaste tre åren, antingen har man bott i stuga, i husvagn eller tält. Husbilen vinner allt fler entusiaster, här är man mer mobil och inte lika ”bunden” till en campingplats. Nästan lika många (28 %) har varit på skidsemester de senaste tre åren. Här dominerar utförsåkningen (23 %), men längdskidåkning (8 %) och att gå på tur (6 %) har också sina anhängare. Potentialen för framtiden är också stark. 29 % av svenskarna planerar ”ganska säkert” en skidsemester 2013-2015.

Ladda hem hela rapporten
Läs rapporten direkt

FIGUR_5

10 Insikter om framtidens utomhusupplevelse

Vad krävs för att höja attraktiviteten för utomhusupplevelsen? På de följande sidorna ska vi fördjupa oss i trender som påverkar utomhusupplevelsen framöver, både när det gäller efterfrågan och innehåll. Vilka konsekvenser får de för leverantörer av utomhusupplevelser?

FIGUR_7

Idéer runt viktiga steg på vägen

Vilket scenario är mest sannolikt? Vilket är mest önskvärt? En viktig funktion med scenarier är att illustrera möjliga utvecklingsvägar för att kunna diskutera runt just dessa frågor och stärka sin framtidsberedskap. I mars 2013 samlades en grupp från näringslivet runt utomhusupplevelser, främst från organisationerna SCR och SLAO men även upplevelsedesigners, kommunikatörer och entreprenörer av olika slag till ett framtidslabb. Man tog sikte ungefär 10 år framåt i tiden och tog gemensamt fram idéer för viktiga steg på vägen mot det fjärde scenariet, en blomstrande näring. Några av idéerna finns listade nedan. Vissa steg är lätta att förutse, andra är mer banbrytande. Några är seriösa, andra framtagna med glimten i ögat. Utmaningen med att förutse framtiden är att det som ser osannolikt ut i våra ögon idag kan te sig väldigt självklart i backspegeln när någon har bevisat att det går. Ishotellet i Jukkasjärvi är ett utmärkt exempel på detta.

2019 – NATURLOVSVECKAN LAGSTADGAS I SYFTE ATT FRÄMJA BNP
Staten inrättar år 2019 den lagstadgade naturlovsveckan som en konsekvens av insikten att naturen är en enormt viktig resurs i det framträdande tankesamhället. Naturen används nu mer systematiskt som hälsokälla och för rehabilitering och vistelse i lövskog skrivs ofta ut som alternativ till antidepressiva och lugnande mediciner. Naturlovsveckan syftar till att uppmuntra den alltmer urbaniserade befolkningen att ta sig ut i grönskan och regenerera inte bara kropp och själ utan även optimera tankeproduktiviteten.

Ladda hem hela rapporten
Läs rapporten direkt

Natur som kur mot välfärdssjukdomar

Resultaten är intressanta eftersom en stor del av världens ohälsa idag präglas av just stressrelaterade sjukdomar och andra mentala tillstånd. Det är då viktigt att bevara och utöka städers och omgivande områdens gröna ytor samt att planera för en god, grön kvalitet i nya bostadsområden. Det verkar till och med som att utsikten utanför fönstret påverkar människors förmåga att hantera livets utmaningar enligt en studie vid University of Illinois. I en undersökning av Kairos Future/Husqvarna med människor i Tyskland, Frankrike, Ryssland, USA, Sverige, Polen och UK visade det sig också att betydligt fler (64%) valde att gå till en park eller ett grönområde för att koppla av än till ett café (18%).

Ladda hem hela rapporten
Läs rapporten direkt

FIGUR_19